• OI Developer
  • 49

Spolufinancováno Evropskou únií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Celková výše podpory: 361 700 Kč.

obsah článku