Vítejte na stránkách obce Obec Jívka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
Název školy: Mateřská škola, Jívka 
Statut školy: samostatný právní subjekt od 1.1.2003 
IČO: 71005161 
Ředitelka školy: Gangurová Ladislava 
Adresa: 542 13 Jívka 65 
e-mail: ms.jivka@seznam.cz 
Telefon: 774 497 304 
Bankovní spojení: 209 229 949 / 0600 
ID datové schránky: 

d4k7ic 

Zřizovatel:

Obec Jívka
právní forma: obec, IČO 00 277 983
adresa: 542 13 Jívka 42
Statutární zástupce: Jiří Gangur 

Provoz školy: 6.30 – 15.00 hodin 
Počet tříd: 1 třída 
Kapacita školy: 30 dětí 
Dokument: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
„Svět kolem nás“ (zpracovala ředitelka MŠ L.Gangurová) 
Specifika MŠ: Logopedie: preventivní logopedickou péči provádí p.učitelka Spitzerová 1x týdně
Úplata: dosud nebyla zavedena
Sportovní a zdravotní aktivity:


  • Předplavecký kurz v Plavecké škole v Trutnově (10 lekcí)
  • Sportovní olymipáda
  • Cyklus turistických výletů „Za poznáním Krkonoš"
Školní jídelna: součást Mateřské školy
aktualizováno: 26. 1. 2021 22:31, OI Developer