Název školy: Mateřská škola, Jívka 
Statut školy: samostatný právní subjekt od 1.1.2003 
IČO: 71005161 
Ředitelka školy: Gangurová Ladislava 
Adresa: 542 13 Jívka 65 
e-mail: ms.jivka@seznam.cz 
Telefon: 774 497 304 
Bankovní spojení: 209 229 949 / 0600 
ID datové schránky: d4k7ic 
Zřizovatel: Obec Jívka
právní forma: obec, IČO 00 277 983
adresa: 542 13 Jívka 42
Statutární zástupce: Jiří Gangur 
Provoz školy: 6.30 – 15.00 hodin 
Počet tříd: 1 třída 
Kapacita školy: 30 dětí 
Dokument: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
„Svět kolem nás“ (zpracovala ředitelka MŠ L.Gangurová) 
Specifika MŠ: Logopedie: preventivní logopedickou péči provádí p.učitelka Spitzerová 1x týdně
Úplata: dosud nebyla zavedena
Sportovní a zdravotní aktivity:


  • Předplavecký kurz v Plavecké škole v Trutnově (10 lekcí)
  • Sportovní olymipáda
  • Cyklus turistických výletů „Za poznáním Krkonoš"
Školní jídelna: součást Mateřské školy
aktualizováno: 26. 1. 2021 22:31, OI Developer