Odhlašování a přihlašování obědů:
MŠ: 774 497 304
ŠJ: 732 473 785

Ceny stravného:

Strávníci do 6 let:

přesnídávka: 8,- Kč
oběd:            17,- Kč
svačina:         8,- Kč

celodenní stravování 33,- Kč

Strávníci 7 – 10 let:

přesnídávka:  9,- Kč
oběd:             20,- Kč
svačina:           8,- Kč

Celodenní stravování 37,- Kč

Strávníci obce: oběd: 45,- Kč

Úhrada stravného:

Úplata za stravování se účtuje zpětně v následujícím měsíci ve
výši skutečně odebrané stravy.
Platba se provádí v určeném termínu,který je včas zveřejněn
na nástěnce.
Aby se strávníci nestravovali „na dluh“,před zahájením odebírání
obědů zaplatí strávníci zálohu ve výši ceny jimi odebíraného
jídla x 22 dnů.Tato záloha zůstává na účtu mateřské školy do ukončení
odebírání obědů. Poslední platba je uhrazena z této zálohy,případný
zůstatek je vrácen strávníkovi.

Stravné se hradí:

  • bezhotovostním převodem z účtů na účet mateřské
    školy – 209 229 949/0600
  • platbou v hotovosti u vedoucí ŠJ

Podklady k měsíční platbě obdrží strávníci včas před termínem platby
V případě neuhrazení stravného může ředitelka školy na základě
zákona 561/2004 Sb., § 35 rozhodnou o ukončení předškolního
vzdělávání dítěte

Čas výdeje jídla:

Mateřská škola:

Přesnídávka 8.00 hod.
Oběd 11.00 hod.
Svačina 14.00 hod.

Pro děti v mateřské škole je po celý den zajišťován pitný režim.

Zaměstnanci OÚ

11.30 – 12.00 hod.

Strávníci obce

12.00 – 12.30 hod. 

aktualizováno: 12. 9. 2021 15:21, Ladislava Gangurová