Vítejte na stránkách MŠ Jívka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Odhlašování a přihlašování obědů:
MŠ: 774 497 304
ŠJ: 732 473 785

Ceny stravného:

Strávníci do 6 let:

přesnídávka: 8,- Kč
oběd:            17,- Kč
svačina:         8,- Kč

celodenní stravování 33,- Kč

Strávníci 7 – 10 let:

přesnídávka:  9,- Kč
oběd:             20,- Kč
svačina:           8,- Kč

Celodenní stravování 37,- Kč

Strávníci obce: oběd: 45,- Kč

Úhrada stravného:

Úplata za stravování se účtuje zpětně v následujícím měsíci ve
výši skutečně odebrané stravy.
Platba se provádí v určeném termínu,který je včas zveřejněn
na nástěnce.
Aby se strávníci nestravovali „na dluh“,před zahájením odebírání
obědů zaplatí strávníci zálohu ve výši ceny jimi odebíraného
jídla x 22 dnů.Tato záloha zůstává na účtu mateřské školy do ukončení
odebírání obědů. Poslední platba je uhrazena z této zálohy,případný
zůstatek je vrácen strávníkovi.

Stravné se hradí:

  • bezhotovostním převodem z účtů na účet mateřské
    školy – 209 229 949/0600
  • platbou v hotovosti u vedoucí ŠJ

Podklady k měsíční platbě obdrží strávníci včas před termínem platby
V případě neuhrazení stravného může ředitelka školy na základě
zákona 561/2004 Sb., § 35 rozhodnou o ukončení předškolního
vzdělávání dítěte

Čas výdeje jídla:

Mateřská škola:

Přesnídávka 8.00 hod.
Oběd 11.00 hod.
Svačina 14.00 hod.

Pro děti v mateřské škole je po celý den zajišťován pitný režim.

Zaměstnanci OÚ

11.30 – 12.00 hod.

Strávníci obce

12.00 – 12.30 hod. 

aktualizováno: 26. 8. 2022 14:59, Ladislava Gangurová