Vítejte na stránkách MŠ Jívka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
Nalezeno: 79 výsledků

keramika pro děti a rodiče

V úterý 14.11.2023 od 15..00 - 17.00 budou probíhat v mš keramické dílničky pro děti a rodiče.

Halloween

V úterý 24.11. budeme péct sušenky, dlabat dýně. Prosíme rodiče, aby děti oblékli do něčeho oranžového.

Maňáskové divadlo

V pondělí 30.11.2023 jedeme do Radvanic na maňáskové divadlo. Odjezd v 8.15 linkovým autobusem, návrat na oběd. Svačinu zajistí mš.Placeno ze šablon JAK.

Plavání

Od  4.10.2023 budeme jezdit každou středu se staršími dětmi plavat. Odjezd od školky v 6.55, návrat na oběd. S sebou plavky, ručník, hřeben. Svačinu a pití zajistí mš. Děti mladší 4 let zůstávají ve školce.

Návštěva záchranné stanice Jaroměř

V úterý 26.9.2023 pojedeme v rámci projektového dne do Jaroměře na návštěvu záchranné stanice v Jaroměři. Pak se občerstvíme v herně pro děti.Odjezd v 8.00 od školky, návrat do 12.00 na oběd.Svačinu zajistí MŠ.

Přivítání nových dětí

V pondělí 4.9.2023 přivítáme u nás ve školce nové děti.

Schůzka s rodiči

V úterý 5.9.2023 v 15.00 se koná informační schůzka pro rodiče.

Dotace JAK

Příjemce dotace: Mateřská škola, Jívka

Název projektu: Šablony IV - MŠ Jívka

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002601

Dokumenty

obsah stránky

Kontakty

Mateřská škola

Ředitelka:
Mgr. Růžena Nováková
tel.:  773710204

Adresa:
Jívka 65
542 13 Jívka

Identifikační údaje o škole

Název školy: Mateřská škola, Jívka 
Statut školy: samostatný právní subjekt od 1.1.2003 
IČO: 71005161 
Ředitelka školy: Mgr. Růžena Nováková
Adresa: 542 13 Jívka 65 
e-mail: ms.jivka@seznam.cz 
Telefon: 773710204
Bankovní spojení: 209 229 949 / 0600 
ID datové schránky: 

d4k7ic 

Zřizovatel:

Obec Jívka
právní forma: obec, IČO 00 277 983
adresa: 542 13 Jívka 42
Statutární zástupce: Jiří Gangur 

Provoz školy: 6.30 – 15.30 hodin 
Počet tříd: 1 třída 
Kapacita školy: 30 dětí 
Dokument: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
„Svět kolem nás“ (zpracovala ředitelka MŠ L.Gangurová) 
Specifika MŠ: Logopedie: preventivní logopedickou péči provádí p.učitelka Nováková 
Úplata: dosud nebyla zavedena


 • Předplavecký kurz v Plavecké škole v Trutnově (10 lekcí)
 • Sportovní olymipáda
 • Cyklus turistických výletů „Za poznáním Krkonoš"
 • Logopedická péče
Školní jídelna: součást Mateřské školy

Režim dne

Provozní doba mateřské školy v Jívce6,30 – 15,30 hodin
Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8 hod., jinak po dohodě
s učitelkami podle aktuální potřeby rodičů.
Pro děti s povinným předškolním vzděláváním je stanovena doba 8.00 – 12.00 hodin
Pevně je stanovena pouze doba jídla a odpoledního odpočinku
Ranní svačina8,00 hodin
Oběd11,30 hodin
Odpolední svačina14,00 hodin
Spánek12,00 – 13,45 hodin
Činnosti během pobytu dětí v mateřské škole:
6.30 – 8.00 hodin scházení ve třídě,hry dle volby a přání dětí,individuální péče o děti
se specifickými vzdělávacími potřebami
8.00 – 8.30 hodin hygiena,svačina
8.30 – 9.15 hodin didakticky cílené činnosti,tělovýchovné chvilky,smyslové hry,jazykové chvilky a hry
9.15 – 9.30 hodin hygiena,převlékání,příprava na pobyt venku
9.30 -11.00 hodin pobyt venku
11.15 – 11.45 hodin hygiena,oběd
12.00 – 13.45 hodin odpolední odpočinek s přihlédnutím k individuálním potřebám spaní jednotlivých dětí. Po vyslechnutí pohádky děti dle individuálních potřeb spí, nebo odpočívají.
Od 13.00 hodin probíhají klidné hry a činnosti nespících dětí. Paní učitelky se také individuálně věnují předškolákům a dětem s odkladem školní docházky.
13.45 – 14.15 hodin hygiena,odpolední svačina
14.15 – 15.30 hodin odpolední zájmové činnosti dětí, dokončování didakticky cílených činností

Plavání

Plavání se koná každou středu od 8 hodin v Plaveckém bazénu Trutnov.

Výlet do Radvanice

Ve středu 22. února

JEDEME S DĚTMI DO RADVANIC

NA MAŇÁSKOVÉ DIVADLO

ODJEZD:    v 8.19 místní dopravou z autobusové        

Fotografování dětí

Dne 16.3. 2023 bude probíhat jarní focení

15.3.keramika pro děti a rodiče

Akce pro děti a jejich rodinné příslušníky proběhne ve středu 15.3.2023 

od  15.00 – 17.00 v naší mateřské škole.

Návštěva ZŠ Radvanice

V pondělí 13.3.2023 pojedeme s dětmi na návštěvu do školy do Radvanic,  podíváme se, jak to ve velké škole chodí a pozdravíme kamarády z první třídy.

Den otevřených dveří

 Dne 13.4.2023 zájemce srdečně zveme na den otevřených dveří ve školce

  plakatek2 (3)plakatek2 (3)(DOCX, 2 MB)

Zápis do MŠ

Dne 10.5.2023 bude probíhat zápis do MŠ.

Více informací najdete v příloze:

  ms-jivka-zapis-k-predskolnimu-vzdelavanims-jivka-zapis-k-predskolnimu-vzdelavani(PDF, 676 kB)

11.4. jak si správně čistit zoubky

Dne 11. dubna proběhne v naší mateřské škole beseda na téma:

Jak si správně čistit zoubky

Čarodějnice

Ve čtvrtek 4.5.2023 se vydáme s dětmi do Radvanic na tajný výlet s překvapením.

Odjezd v 8.13, návrat v 13.15.

Čarodějnice ve školce

Ve čtvrtek budeme s dětmi slavit čarodějnice ve školce. Děti si můžou donést masky. Budeme soutěžit a vařit lektvary. Výlet s opékáním kvůli počasí odložen na 4.5.2023

Měření zraku

Dne 2.5.2023 bude ve školce probíhat měření zraku firmou Primavizus. Vyšetření Vašeho dítěte je možné po podepsání souhlasu u paní učitelky.

Divadlo Pejsek a kočička

Dne 3.5.2023 jedeme s dětmi do Trutnova do divadla na představení Pejsek a kočička. Sraz v 6.30 u školky, svačinu zajistí mš. Návrat na oběd.

Focení

Focení 

V úterý 16.5.2023 nás přijede vyfotit paní Vrbatová. Pokud počasí dovolí, fotíme se venku.

VÝLET DŮM POD JASANEM

VÝLET DŮM POD JASANEM

 V pondělí 12.6. pojedeme do Trutnova na výlet do tkalcovského muzea. Děti si budou moc samy vyzkoušet výrobu lněných nití, předení a tkaní. Čekají nás hry venku a malé překvapení. Odjezd v 8.00 od školky, návrat cca v 13.00. S sebou sportovní oblečení, kšiltovku. Stravu a pitný režim zajistí mš.

Dětský den

Den dětí u nás ve školičce

pátek 2.6.2023.

Čeká nás kouzelná pohádková stezka s hravými aktivitami pro děti, malování kamínků, hry venku a nějaké malé překvapení.

VÝLET DO BROUMOVA

Ve středu 21.6. 2023 pojedeme spolu s MŠ Radvanice na výlet do Broumova. Čeká nás projektový den o vodě v zahradách kláštera a také návštěva farmy Venet se zvířátky. Podrobnosti k organizaci se dozvíte v mš.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 29.6.2023 proběhne dopoledne na obecním úřadě slavnostní rozloučení s předškoláky. 

Přivítání nových dětí

V pondělí 4.9.2023 přivítáme u nás ve školce nové děti.

Schůzka s rodiči

V úterý 5.9.2023 v 15.00 se koná informační schůzka pro rodiče.

Návštěva záchranné stanice Jaroměř

V úterý 26.9.2023 pojedeme v rámci projektového dne do Jaroměře na návštěvu záchranné stanice v Jaroměři. Pak se občerstvíme v herně pro děti.Odjezd v 8.00 od školky, návrat do 12.00 na oběd.Svačinu zajistí MŠ.

Školní jídelna

Odhlašování a přihlašování obědů:
L.Gangurová: 774 497 304
D.Vajsarová: 732 473 785

Ceny stravného:

Kontakty

Mateřská škola

Ředitelka:
Mgr. Růžena Nováková
tel.:  773710204

Adresa:
Jívka 65
542 13 Jívka

Režim dne

Provozní doba mateřské školy v Jívce6,30 – 15,30 hodin
Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8 hod., jinak po dohodě
s učitelkami podle aktuální potřeby rodičů.
Pro děti s povinným předškolním vzděláváním je stanovena doba 8.00 – 12.00 hodin
Pevně je stanovena pouze doba jídla a odpoledního odpočinku
Ranní svačina8,00 hodin
Oběd11,30 hodin
Odpolední svačina14,00 hodin
Spánek12,00 – 13,45 hodin
Činnosti během pobytu dětí v mateřské škole:
6.30 – 8.00 hodin scházení ve třídě,hry dle volby a přání dětí,individuální péče o děti
se specifickými vzdělávacími potřebami
8.00 – 8.30 hodin hygiena,svačina
8.30 – 9.15 hodin didakticky cílené činnosti,tělovýchovné chvilky,smyslové hry,jazykové chvilky a hry
9.15 – 9.30 hodin hygiena,převlékání,příprava na pobyt venku
9.30 -11.00 hodin pobyt venku
11.15 – 11.45 hodin hygiena,oběd
12.00 – 13.45 hodin odpolední odpočinek s přihlédnutím k individuálním potřebám spaní jednotlivých dětí. Po vyslechnutí pohádky děti dle individuálních potřeb spí, nebo odpočívají.
Od 13.00 hodin probíhají klidné hry a činnosti nespících dětí. Paní učitelky se také individuálně věnují předškolákům a dětem s odkladem školní docházky.
13.45 – 14.15 hodin hygiena,odpolední svačina
14.15 – 15.30 hodin odpolední zájmové činnosti dětí, dokončování didakticky cílených činností

Identifikační údaje o škole

Název školy: Mateřská škola, Jívka 
Statut školy: samostatný právní subjekt od 1.1.2003 
IČO: 71005161 
Ředitelka školy: Mgr. Růžena Nováková
Adresa: 542 13 Jívka 65 
e-mail: ms.jivka@seznam.cz 
Telefon: 773710204
Bankovní spojení: 209 229 949 / 0600 
ID datové schránky: 

d4k7ic 

Zřizovatel:

Obec Jívka
právní forma: obec, IČO 00 277 983
adresa: 542 13 Jívka 42
Statutární zástupce: Jiří Gangur 

Provoz školy: 6.30 – 15.30 hodin 
Počet tříd: 1 třída 
Kapacita školy: 30 dětí 
Dokument: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
„Svět kolem nás“ (zpracovala ředitelka MŠ L.Gangurová) 
Specifika MŠ: Logopedie: preventivní logopedickou péči provádí p.učitelka Nováková 
Úplata: dosud nebyla zavedena


 • Předplavecký kurz v Plavecké škole v Trutnově (10 lekcí)
 • Sportovní olymipáda
 • Cyklus turistických výletů „Za poznáním Krkonoš"
 • Logopedická péče
Školní jídelna: součást Mateřské školy

Evidenční list

Evidenční list pro dítě v mateřské škole

  evidencni-list-pro-dite-v-ms.pdf (358 kB)

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí:   svp-stranky.pdf (572 kB)

Školní řád

Školní řád MŠ je k nahlédnutí    skolni-rad-ms-2018.doc (140 kB)

Co s sebou do mateřské školy

 • Přezůvky s pevnou patou – bačkory (ne pantofle ani boty crocs z bezpečnostních důvodů)
 • Pohodlné oblečení do třídy, nejlépe tričko s krátkým rukávem
 • Oblečení na pobyt venku, odpovídající ročnímu období
 • V období jara a podzimu doporučujeme na zahradu holínky
 • Na spinkání pyžamo (plyšák)
 • Náhradní oblečení, pro případ potřeby
 • Papírové kapesníky – na každé pololetí 1x krabička + 1 balíček (10 kusů)

Před nástupem dítěte do MŠ

Co by mělo dítě umět před nástupem do mateřské školy:

 • umět si říci co chce – potřebuje, dítě komunikuje
 • spolupracovat při oblékání, svlékání
 • nepoužívat pleny
 • obouvat a vyzouvat obuv
 • dokáže se samo najíst: držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolečku, pít z hrnečku
 • vzít do ruky pečivo a kousat z něho
 • samostatně používat toaletu
 • umět si umýt ruce mýdlem a samo utřít
 • ujít kratší vzdálenost

Desatero pro rodiče předškolního věku

Desatero pro rodiče děti předškolního věku je k dispozici    desatero-pro-rodice.docx (64 kB)

Dokumenty

obsah stránky

Dotace JAK

Příjemce dotace: Mateřská škola, Jívka

Název projektu: Šablony IV - MŠ Jívka

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002601